SHL ( CEB ) soveltuvuusarvioinnit

SHL ( CEB ) soveltuvuusarvioinnit

Käytän soveltuvuusarvioinnissa maailman johtavan arviointiportfolion tuottajan SHL:n kompetenssipohjaisia menetelmiä. SHL:n menetelmät ovat olleet käytössä jo yli 30 vuotta sopivien ihmisten rekrytoimisessa ja kehittämisessä kyky- ja soveltuvuusarviointien avulla.

Näitä menetelmiä käyttämällä pystymme tarjoamaan monipuoliset / ajantasaiset normiryhmät, helposti tulkittavat raportit sekä arvioitaville markkinoiden edistyksellisimmän käyttöliittymän, jonka kautta he voivat tehdä kyselyt suojatun nettiportaalin kautta 24/7.

Soveltuvuusarviointi pitää sisällään:

Työpersoonallisuuskysely OPQ on yksi maailman käytetyimpiä ja perusteellisimmin tutkittuja arviointimenetelmiä. Se mittaa kattavasti erilaisia työpersoonallisuuden piirteitä, joilla on vaikutusta henkilön työsuoriutumiseen erilaisissa tehtävissä. Se ilmentää henkilön käyttäytymismieltymyksiä, ts. työskentelytapoja ja sitä miten henkilö suhtautuu muihin ihmisiin, miten lähestyy ongelmia ja kuinka käsittelee tuntemuksia ja tunteita.

Motivaatiokysely MQ mittaa henkilön työsuoritukseen vaikuttavia motivaatiotekijöitä. Sen avulla voidaan selvitetään, mitkä tilanteet voivat lisätä tai vähentää henkilön motivaatiota ja energisyyttä työssä. Saatua tietoa voidaan käyttää työtyytyväisyyden varmistamiseen.

Kykytesti - verbaalinen päättelykyky mittaa kykyä ymmärtää kirjallista tietoa ja arvioida sen sanoma. Tekstit ja aiheet on suunniteltu esimiesten ja asiantuntijoiden työn kannalta relevanteiksi. Verbaalis-looginen kyvykkyys on eduksi kirjallisen / suullisen informaation analysoinnissa ja tulkinnassa, kuten myös esityksien ja dokumenttien tuottamisessa.

Kykytesti – numeerinen päättelykyky mittaa kykyä tehdä oikeita ja loogisia päätöksiä numeerisen tiedon (taulukot ja tilastot) perusteella. Numeerislooginen kyvykkyys on eduksi mm. budjettien, kustannuksien, trendien, tilastollisten analyysien tulkinnassa.

Kykytesti – induktiivinen päättelykyky mittaa kykyä käsitellä joustavasti tuntematonta tietoa ja löytää ratkaisuja eli kyky ajatella käsitteellisesti ja analyyttisesti. Induktiivinen päättelykyky on eduksi uusien konseptien ja lähestymistapojen luomisessa sekä epäselvien ja uusien ongelmien kohtaamisessa.

Kykytesti – laskut mittaa kykyä suoriutua mm. asiakkaiden kuittien, hyvitysten, luottojen ja vaihtorahan käsittelystä, hinnoitteluun, maksuehtoihin ja muihin tarjouksiin liittyvistä asioista sekä kyvystä havaita lukujen syöttö- ja laskuvirheitä.

Kykytesti – tarkistus näyttää soveltuvuuden tehdä seurantatyötä esim. näytöltä. Se mittaa kyvykkyyttä datan oikeellisuuden tarkistamiseen, datan syöttövirheiden tunnistamiseen, asiakirjojen tarkistamiseen ja tiedonhakuun tietopyyntöihin vastatessa.

 

logo